Privacy

 

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden versterkt.

 

Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, e.d.).

 

De gegevens die u ons verstrekt zijn die gegevens die u éénmalig invult wanneer u een account op onze website aanmaakt. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de leverings- en betalingsvoorwaarden die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

 

Wij geven u de zekerheid dat de door u verstrekte informatie alleen voor bovengenoemde doeleinden gebruikt zal worden. De informatie zal onder geen beding aan derden worden verstrekt. Naast deze zekerheid kunt u altijd uw gegevens bij ons opvragen en inzien door een verzoek te doen via fax of email. Uiterlijk 2 werkdagen na uw verzoek ontvangt u via email een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens.

 

Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen kunt u ons dat direct melden. U kunt altijd uw gegevens zelf aanpassen in geval van verhuizing of dergelijke

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen.

 

Bevoegde medewerkers van E-supplies.nl zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.

 

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via

 

Email: info@tenga-shop.nl of telefoon: 0591-546031